DISC-modellen

Introversion vs. extroversion och sakorientering vs. relationsorientering.

Extroverta är väldigt mottagliga för intryck som kommer utifrån. Detta gör dem även handlingsorienterade på ett annat sätt än de introverta. Extroverta personer går ganska snabbt från tanke till handling, och ägnar mindre tid till eftertanke. De är inte sällan resultatorienterade, och tycker om när det händer saker. Aktivitet är en nyckelfaktor.

Fördelen med extrovert beteende

Extroverta förlorar sällan tid på att analysera data och detaljer och lyssna in alltför mycket från omgivningen. De har ganska starka egon (från latinets ego = jag) och bestämmer sig snabbt för vad de anser i vissa givna frågor. Det gör dem till naturliga beslutsfattare, och de tar gärna mer risker än introverta. De upplevs ofta som orädda och vågar ta plats bland större grupper av människor. Eftersom de är mottagliga för intryck utifrån får de också många impulser till nya idéer.

Baksidan med extrovert beteende

Ibland orsakar snabbheten i t ex beslutsfattandet problem. Det kan bli fort men fel, och eftersom extroverta är tämligen drivna kan de med emfas stå upp för sina idéer. Eftersom deras egon är så starka tar de ibland för mycket plats, och glömmer bort att lyssna in vad andra tycker. De egna idéerna tenderar att bli de enda accepterade.

Introverta är aktiva i den inre världen. Konkret innebär det att det pågår betydligt mer under ytan än extroverta uppfattar. Det innebär också att de kan uppfattas som mer avvaktande. De tänker efter före och kan ägna mycket lång tid på att samla fakta inför t ex ett större beslut.  Vägen till ett beslut blir lika viktig än själva beslutet i sig.

Fördelen med introvert beteende

Introverta slarvar inte igenom saker och ting. Båda föredrar att gå grundligt till väga, vilket innebär att deras svar oftast är väl genomtänkta. De är avvaktande kan uppfattas som ödmjuka. Ibland avvaktar de med sina krav utan att ha ordentligt på fötterna.

Baksidan med introvert beteende

Ibland avvaktar introverta alltför mycket. Inte sällan sitter de tysta i ett möte utan att uttrycka sin åsikt. Det gör att framförallt extroverta kan tolka att de gröna och blå är med på noterna. Det kan lika gärna betyda att individen ifråga inte är bekväm med att uttrycka sin uppfattning. Detta mindre synliga engagemang kan ibland uppfattas som ointresse, avståndstagande eller blyghet.

Sakorientering vs. relationsorientering

Att vara mer intresserad av sakfrågor än av relationer

Att vara sakorienterad innebär att först av allt fokuserar på vilken uppgift som ska utföras. I stället för att överväga vilka som borde vara med i teamet tittar dessa personer konkret på vad som behöver göras, och sedan sätter de i gång. De är inte nödvändigtvis ointresserade av andra människor, men de sätter uppgiften främst. De kan också prata fotboll och semestrar, men det får komma när jobbet väl är gjort.  

Fördelar med det sakorienterade beteendet

De sakorienterade håller en mer neutral bild av vad som krävs för att få jobbet gjort. De fastnar inte lika lätt i personfrågor; de tappar inte fokus på samma sätt som relationsorienterade personer kan göra, och de fortsätter enklare framåt.

Nackdelar med det sakorienterade beteendet

Eftersom många uppgifter kräver samarbete kan sakorienterade missa att ta hänsyn till övriga teammedlemmars åsikter och uppfattningar. Risken finns att de bara kör på i stället för att lyssna på input från andra. Eftersom många är relationsorienterade så kan konflikter uppstå då både de sakorienterade kan uppfattas som okänsliga och hårda.  

Att vara mer intresserad av relationer än av sakfrågor

De gula och de gröna är mer fokuserade på människor, och relationerna på arbetsplatsen än på uppgiften. Detta innebär givetvis inte att de är ointresserade av att utföra sitt jobb, men det är viktigt för dem hur relationerna fungerar. För att fungera bra i ett team behöver de gröna och de gula känna sina arbetskamrater, veta vilka de är, förstå sig på dem – åtminstone lite grann. Först då kommer jobbet att bli bra utfört på ett riktigt bra sätt.

Fördelar med det relationsorienterade beteendet

De gula och de gröna är avsevärt mer noga med att lyssna med andra och att ta in övriga teammedlemmars åsikter och idéer. Det kommer mer naturligt för dem. Det är ingen ansträngning att komma ihåg att titta sig omkring och fundera över vad andra kan tycka. De är också mer benägna att övertyga sina arbetskamrater och att förankra idéer innan de kör igång med saker och ting.

Nackdelar med det relationsorienterade beteendet

De gula och de gröna kan ha en benägenhet att lyssna mer på människor de tycker om än på de som verkligen har kunskapen. Skulle någon i teamet underprestera blir det genast jobbigt för den som är relationsorienterad. Då måste man ge negativ feedback, vilket inte de gula och de gröna naturligt önskar göra. De ser hellre till att behålla en god stämning i gruppen, och undviker helst potentiella konflikter. Detta kan göra att jobbet blir lidande.

Pedagogiken bakom de fyra färgerna

Modellen ser ut så här när vi adderar de fyra färgerna.

Skälet till att använda fyra färger istället för att använda olika bokstavskombinationer är huvudsakligen pedagogiska. Det är lättare att komma ihåg ett rött beteende istället för ett högt D över I med ett lågt A.

Färgerna är Lüchers psykologiska färger men det finns även en koppling till de fyra elementen. Rött symboliserar elden, gult symboliserar luft, grönt symboliserar jorden och blått havet.

De fem egenskaperna som anges i respektive ruta är bara ett urval. Den kompletta bilden är:

En vanlig missuppfattning är att en individ är sin färg, men det rätta sättet att se på saken är att vi är massor av saker som i sin tur visas genom ett visst beteende. Och av pedagogiska skäl är det fortfarande enklare att ange en viss färg än att rabbla alla olika egenskaper.

Dessutom uppvisar mycket få individer endast en färg enligt DISC-modellen.

Gör en DISC-analys

Här kan du prova en förenklad version av analysen men det finns också möjlighet att köpa en full version av DISC-analysen.