Varför är boken så populär om den nu inte är vetenskapligt underbyggd?

Omgiven av idioter anger varifrån idéerna kommer och visar en kort beskrivning av historien hur modellen kom till. Boken har inte som ambition att visa på all psykologi och alla studier som lett fram till att DISC-modellen fungerar som den gör idag. Dock vill nog de flesta av oss förstå hur vi människor fungerar, det tycks vara ett gemensamt behov som finns över hela planeten. Och allting som kan hjälpa till att skapa förståelse gör verklig nytta. Ibland behöver vi förenklade beskrivningar av existerande fenomen för att kunna ta dessa till oss. Men för den som vill fördjupa sig finns alltid mer material att tillgå.

Fler vanliga frågor