Fenomenet Omgiven av idioter

Omgiven av idioter - bokomslag

HUR MAN FÖRSTÅR DE SOM INTE GÅR ATT FÖRSTÅ

Omgiven av idioter tar upp en enkel och mycket väletablerad metod för att snabbare och med större träffsäkerhet känna igen olika beteenden hos människor man möter. Den bidrar även med en ökad självinsikt och visar på ett tydligt sätt hur lätt det vore att undvika konflikter i vardagen.

Med hjälp av de fyra färgerna illustrerar boken en lång rad situationer i vanliga människor liv, och föreslår lösningar.

Omgiven av idioter är kanske Sveriges mest lästa bok om beteenden och kommunikation i modern tid.

Gör en DISC-analys

Här kan du prova en förenklad version av analysen men det finns också möjlighet att köpa en full version av DISC-analysen.