Brev till läsarna

Omgiven av idioter är en väldigt speciell bok för mig. Den kom till nästan av en slump, men jag är glad över att jag lyssnade på den lilla, inre röst som sa: skriv boken. Spridningen boken fått över hela världen är, förutom fullkomligt surrealistisk, även ett kvitto på någonting jag upplevt under mycket lång tid: även om vi kommunicerar mer än någonsin genom olika tekniska lösningar, så har vi fortfarande svårt att knyta an till varandra.

Över hela planeten tycks människor slita med att göra sig förstådda, både privat och i sina arbeten. Och missförstånd leder till konflikter. Jag är inte negativ till konflikter i sig, men onödiga konflikter baserade på missförstånd känns meningslösa.

Boken är ingen doktorsavhandling, och den är inte att se som en bibel där allting ska bokstavstolkas. Människor kommer alltid att vara mer komplexa än vad som går att beskriva med ord. Boken är snarare att se som en introduktion till ett ämne som fascinerat mig och många andra under mycket lång tid: hur vi själva fungerar.

För det är vad jag menar boken huvudsakligen tillför: självinsikt.

Dessutom får du som läsare en ökad förståelse för varför vissa tänker och agerar annorlunda än du själv.

Med ett öppet sinne kan du få en bild av olika möjligheter att lättare nå fram med ditt budskap i all form av dialog med andra människor, oavsett om det är verbalt eller i skrift. Med ett slutet sinne kan du tyvärr inte få någonting alls.

Det är min förhoppning att du tillhör de som funnit boken värdefull och som sett vilka effekter det kan ge att följa råden i den.

Hälsosamt,

//Thomas Erikson

Gör en DISC-analys

Här kan du prova en förenklad version av analysen men det finns också möjlighet att köpa en full version av DISC-analysen.