Det finns andra böcker om liknande modeller. Hur kommer det sig att Omgiven av idioter blivit så populär?

Förmodligen hänger det ihop med det vardagliga språket och de tydliga exemplen från vanliga människor liv. Boken gör inga anspråk på att täcka in alla områden kring mänskligt beteende, utan ägnar sig enbart åt det som syns och kan uppfattas i daglig kommunikation. Igenkänningen tycks tilltala väldigt många läsare helt enkelt.

Fler vanliga frågor